Aktualizacja zgód na przetwarzanie danych osobowych

Klubowiczu, Klubowiczko!

Od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

Wobec powyższego właściciele sieci klubów Fitness Platinium® podjęli niezbędne czynności mające na celu zapewnienie realizacji wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgłoś się do recepcji i dopełnij niezbędnych formalności. Zajmie tylko kilka minut i pozwoli Ci m. in. korzystać z bezobsługowego systemu wejścia do klubów i kontynuować treningi.

Pamiętaj, że to bardzo ważne!

Formalności możesz dokonać w dniach 21 – 31 maja w dowolnym klubie Fitness Platinium w Krakowie i Skawinie.

Dziękujemy!
Platinium Team