Zmiana regulaminu karnetu OPEN 2w1 Aleksandry/Skawina

Drogi Klubowiczu,

w związku z tym, że zawarłeś umowę o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych na podstawie Karnetu OPEN 2w1 Aleksandry/Skawina niniejszym kierujemy do Ciebie niniejszą wiadomość związaną z tą umową.

W Klubie Sieci Fitness Platinium® w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 usługi rekreacyjno-sportowe będą świadczone wyłącznie do dnia 26 stycznia 2019 r. Po tym dniu Klub nie będzie już częścią Sieci Klubów Fitness Platinium®.

Od dnia 27 stycznia 2019 r. korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych na podstawie zakupionego Karnetu OPEN 2w1 Aleksandry/Skawina (zwanego od tego dnia Karnetem OPEN Aleksandry) będzie możliwe wyłącznie w Klubie Sieci Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Aleksandry 11.

W związku z tym zmianie uległ Regulamin Promocji Styczniowej Fitness Platinium® Karnet OPEN 2w1 od 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r. dla klubów Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Aleksandry 11 w Krakowie oraz ul. Niepodległości 4 w Skawinie, w ten sposób, że zmieniono treść: §1 pkt 1), 2) i 7) oraz §2 Regulaminu Promocji.

Poprzednia wersja w/w Regulaminu jest dostępna [tutaj]
Wersja obowiązująca od 11.01 jest dostępna [tutaj]

Przypominamy, że jeśli posiadasz aktywny Karnet OPEN 2w1 Aleksandry/Skawina przysługuje Ci prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że zaakceptowałeś wprowadzone zmiany Regulaminu.

Jeżeli jesteś w okresie 14 dni od dnia zakończenia aktywności tego Karnetu możesz dokonać zakupu Karnetu OPEN Aleksandry na nowych zasadach. Możesz również dokonać zakupu Karnetu innego rodzaju wraz z opłatą administracyjną.