Cennik

CENNIK
Obowiązuje od 31.07.2023 r. 1)

KARNETY DO WSZYSTKICH KLUBÓW

OPEN SAMOODNAWIALNY

129 zł
miesiąc kalendarzowy

OPEN 12 PLUS 2)

99 zł/miesiąc 

(przed przedłużeniem na czas nieokreślony)

109 zł/miesiąc

(aktualna cena obowiązująca po przedłużeniu na czas nieokreślony)

 • Płatność za dany miesiąc kalendarzowy 1-go dnia miesiąca kalendarzowego
 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: czas nieokreślony
 • Możliwość zawieszenia karnetu 3)
 • Płatność co miesiąc
 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: 12 miesięcy (w przypadku braku wypowiedzenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony)
 • Możliwość zawieszenia karnetu 4)
 • Po przedłużeniu umowy na czas nieokreślony: płatności miesięczne w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnym na dzień automatycznego przedłużenia

 

OPEN BASIC

159 zł
miesiąc

HALF OPEN BASIC

89 zł
miesiąc

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia
 

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia

 

 

 

KARNETY DO JEDNEGO KLUBU

OPEN BASIC JEDEN KLUB

119 zł
miesiąc

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia

 

USŁUGI DODATKOWE

KARNET OPEN 3 DNI 49 zł
WEJŚCIE JEDNORAZOWE 39 zł
ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS

(przed jego przedłużeniem na czas nieokreślony)

30 zł

(za czynność zawieszenia na maksymalnie 3 miesiące)

ZAWIESZENIE KARNETU SAMOODNAWIALNEGO LUB KARNETU OPEN 12 PLUS

(po jego przedłużeniu na czas nieokreślony)

30 zł

(za każdy okres zawieszenia równy okresowi rozliczeniowemu)

ZAWIESZENIE KARNETU (zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. 5) 20 zł

(za każdy 30-dniowy okres zawieszenia)

 

OPŁATY DODATKOWE

KARTA KLUBOWA LUB DUPLIKAT KARTY 10 zł
KŁÓDKA 18 zł
UDOSTĘPNIENIE KODU QR LUB KARTY OSOBOM TRZECIM 250 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za jeden okres rozliczeniowy) 10 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za więcej niż jeden okres rozliczeniowy) 20 zł

 

1) Do momentu utraty członkostwa wynikającego z Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. lub zmiany rodzaju Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. na Karnet z aktualnej oferty Fitness Platinium gwarancja stałej ceny obowiązuje na dotychczasowych zasadach.

2) OPEN 12 PLUS – po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Od tego czasu płatności są miesięczne w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnym na dzień automatycznego przedłużenia.

3) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN SAMOODNAWIALNEGO możliwe jest na miesiąc kalendarzowy lub ich wielokrotność. Zawieszenia można dokonać do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, który ma zostać objęty zawieszeniem.

4) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS możliwe jest na okres miesiąca lub ich wielokrotności maksymalnie 3 razy w okresie obowiązywania Karnetu OPEN 12 PLUS przed jego przekształceniem w umowę na czas nieokreślony (tak aby łączny okres zawieszenia w tym czasie nie przekraczał 3 miesięcy). Po przekształceniu się w umową na czas nieokreślony zawieszenie Karnetu OPEN 12 PLUS możliwe jest dowolną ilość razy.

5) ZAWIESZENIE KARNETU zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. możliwe jest w każdym czasie w trakcie okresu obowiązywania Karnetu.

HALF OPEN BASIC – W ramach karnetu możesz wejść do każdego klubu Fitness Platinium od jego otwarcia do godz. 16:00.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – opłata administracyjna, którą ponosi Klient, w związku z przypisaniem członkostwa.

KARNET OPEN 3 DNI ważny jest do końca trzeciego dnia licząc od dnia jego aktywacji. Uprawnia do wejścia do każdego klubu Fitness Platinium.

 

KARNETY EMS

 

EMS PAKIET 4 TRENINGÓW

EMS PAKIET 8 TRENINGÓW

EMS WEJŚCIE JEDNORAZOWE

219 zł 399 zł 69 zł
 • Wypróbuj pakiet czterech zajęć grupowych EMS w Fitness Platinium Cystersów.
 • Trening twa tylko 20 minut!
 • Tylko 54,75 zł za jeden trening!
 • Pakiet ważny jest przez 30 dni.

 

 • Wypróbuj pakiet ośmiu zajęć grupowych EMS w Fitness Platinium Cystersów.
 • Trening twa tylko 20 minut!
 • Tylko 49,88 zł za jeden trening!
 • Pakiet ważny jest przez 30 dni.

 

 • Wypróbuj zajęcia grupowe EMS w Fitness Platinium Cystersów.
 • Trening trwa tylko 20 minut!

 

 • Pakiet obejmuje 4 treningi EMS w jednym klubie. Trening trwa 20 minut i odbywa się w kilkuosobowej grupie z trenerem.
 • EMS pobudza do pracy mięśnie poprzez ich elektrostymulację. Wykonujesz ćwiczenia funkcjonalne i siłowe, a dzięki impulsom elektrycznym twoje mięśnie pracują intensywniej.
 • Na trening obowiązują zapisy.
 • Aby wziąć udział w treningu musisz mieć ukończone 16. rok życia.
 • Pakiet obejmuje 8 treningów EMS w jednym klubie. Trening trwa 20 minut i odbywa się w kilkuosobowej grupie z trenerem.
 • EMS pobudza do pracy mięśnie poprzez ich elektrostymulację. Wykonujesz ćwiczenia funkcjonalne i siłowe, a dzięki impulsom elektrycznym twoje mięśnie pracują intensywniej.
 • Na trening obowiązują zapisy.
 • Aby wziąć udział w treningu musisz mieć ukończone 16. rok życia.
 • Jeden trening EMS trwa 20 minut i odbywa się w kilkuosobowej grupie z trenerem.
 • To trening, który pobudza do pracy mięśnie poprzez ich elektrostymulację. Wykonujesz ćwiczenia funkcjonalne i siłowe, a dzięki impulsom elektrycznym twoje mięśnie pracują intensywniej.
 • Na trening obowiązują zapisy.
 • Aby wziąć udział w treningu musisz mieć ukończone 16. rok życia.