Cennik

CENNIK STADARDOWY

Karnet do wszystkich klubów CENA
Karnet OPEN (30 dni) 129 zł*
Karnet HALF OPEN (30 dni) 79 zł*
Karnet OPEN 3 dni 25 zł**
KARNET DO JEDNEGO KLUBU XXL (30 dni) CENA
OPEN Al. Pokoju 16 79 zł*
OPEN Bratysławska 4 79 zł*
OPEN Solvay Park 79 zł*
USŁUGI DODATKOWE CENA
Zawieszenie karnetu (30 dni) 20 zł
Wydanie duplikatu karty 10 zł
Wejście jednorazowe 19 zł

⇒ Kup karnet ONLINE już teraz! Kliknij! ⇐
* Nowi Klubowicze zobowiązani są do uiszczenia JEDNORAZOWEJ OPŁATY AKTYWACYJNEJ w wysokości 30 zł. Nowy Klubowicz korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu (tj. bez użycia danych biometrycznych) wnosi JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ AKTYWACYJNĄ w wysokości 40 zł. Nowy Klubowicz otrzymuje kłódkę (liczba kłódek jest ograniczona). Były Klubowicz wnosi JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ w wysokości 30 zł za przywróceni członkostwa.

W ramach karnetu HALF OPEN Klient musi wejść do klubu przed godziną 16:00, jednak może zostać do jego zamknięcia. Warunki zakupu karnetów promocyjnych objęte są postanowieniami osobnych regulaminów.

Karnet OPEN Al. Pokoju 16 obowiązuje tylko w klubie sportowym Fitness Platinium Al. Pokoju 16. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu bez limitu czasowego.

Karnet Bratysławska 4 obowiązuje tylko w klubie sportowym Fitness Platinium Bratysławska 4. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu bez limitu czasowego.

Karnet OPEN Solvay Park obowiązuje tylko w klubie sportowym Fitness Platinium Solvay Park. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu (z wyjątkiem usług EMS) bez limitu czasowego.

**Karnet OPEN 3 dni ważny jest do końca trzeciego dnia licząc od dnia jego zakupu. Uprawnia do wejścia do każdego czynnego klubu Fitness Platinium w Krakowie. Może z niego skorzystać tylko osoba, która nigdy wcześniej nie miała karnetu. Karnet OPEN 3 dni można zakupić tylko raz.


GWARANCJA STAŁEJ CENY obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni (dotyczy to również Klubowiczów , którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji). Klubowicz, który przerwał ciągłość zobowiązany jest do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Klient korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu sportowego wnosi opłatę administracyjną w wysokości 40 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Każdorazowe przerwanie ciągłości karnetu w przyszłości skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty administracyjnej.

ZAWIESZENIE KARNETU możliwe jest na okres równy 30 dni. Zawieszenia można dokonać wielokrotnie. Każde 30-dniowe zawieszenie to koszt 20 zł. Zawieszenia można dokonać wyłącznie w trakcie obowiązywania bieżącego karnetu. Zawieszenie można rozpocząć w dowolnym dniu obowiązywania karnetu. Karnet można odwiesić przed upływem 30 dni. Zawieszenie pozwala zachować ciągłość członkostwa i stałą cenę w kolejnym miesiącu. 

ZMIANA RODZAJU KARNETU  (np. karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie, bądź karnetu HALF OPEN na karnet do jednego klubu i odwrotnie, bądź karnetu OPEN na karnet do jednego klubu i odwrotnie) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. Zmiany rodzaju karnetu można dokonać w trakcie oraz do 14 dni po okresie obowiązywania poprzedniej raty karnetu.

KŁÓDKI. W klubie szafki zamykane są na kłódki o wymiarach 4-8 mm. Podczas odbioru pakietu startowego w klubie (nowi Klienci) jak i każdorazowym wykupieniu jednorazowego wejścia, wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.


CENNIK EMS W KLUBIE FITNESS PLATINIUM SOLVAY PARK I FITNESS PLATINIUM CYSTERSÓW 26

CENNIK EMS  CENA REGULARNA CENA DLA POSIADACZY KART I PROGRAMOW SPORTOWYCH
POJEDYNCZE WEJŚCIE 69 ZŁ 54 ZŁ
Pakiet 4 wejść (ważny 30 dni) 219 zł 159 ZŁ
Pakiet 8 wejść (ważny 30 dni) 399 zł 279 ZŁ

 

KLIKNIJ I KUP WEJŚCIE LUB PAKIET EMSDo cen pakietów nie jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

Każdy z PAKIETÓW ważny jest przez 30 dni od daty jego zakupu.

POJEDYNCZE WEJŚCIE DO KLUBU należy wykorzystać w ciągu 7 dni od daty zakupu. 

Po zakończeniu danego Treningu EMS Klient jest również uprawniony, w ramach zakupionej usługi EMS, do skorzystania z siłowni Klubu, w którym odbył Trening EMS.

UWAGA: w treningu EMS może wziąć udział osoba, która ukończyła 16 rok życia. Niepełnoletni Klient zobowiązany jest dostarczyć do klubu pisemne oświadczenie opiekuna prawnego, które można pobrać TUTAJ.

Regulamin świadczenia usług EMS dostępny jest TUTAJ

# #