Cennik

 

KARNETY DO WSZYSTKICH KLUBÓW1)

 

CENNIK REGULARNY

KARNET OPEN 12 PLUS 2)

99 zł/mies.
(przed przedłużeniem na czas nieokreślony)

po przedłużeniu na czas nieokreślony 129 zł/miesiąc (aktualnie)

OPEN SAMOODNAWIALNY

139 zł

miesiąc kalendarzowy

 •  Płatność co miesiąc
 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: 12 miesięcy (w przypadku braku wypowiedzenia, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony)
 • Możliwość zawieszenia karnetu 4)
 • Po przedłużeniu umowy na czas nieokreślony: płatności miesięczne w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnym na dzień automatycznego przedłużenia (aktualnie 139 zł)
 • Płatność za dany miesiąc kalendarzowy 1-go dnia miesiąca kalendarzowego
 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: czas nieokreślony
 • Możliwość zawieszenia karnetu 3)

 

OPEN BASIC

169 zł
miesiąc

HALF OPEN BASIC

89 zł
miesiąc

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia
 

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia

 

 

 

KARNETY DO JEDNEGO KLUBU

OPEN BASIC JEDEN KLUB

129 zł
miesiąc

 • Opłata administracyjna 39 zł
 • Okres zobowiązania: miesiąc
 • Brak możliwości zawieszenia

 

USŁUGI DODATKOWE

KARNET OPEN 3 DNI 49 zł
WEJŚCIE JEDNORAZOWE 39 zł
ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS

(przed jego przedłużeniem na czas nieokreślony)

30 zł

(za czynność zawieszenia na maksymalnie 3 miesiące)

ZAWIESZENIE KARNETU SAMOODNAWIALNEGO LUB KARNETU OPEN 12 PLUS

(po jego przedłużeniu na czas nieokreślony)

30 zł

(za każdy okres zawieszenia równy okresowi rozliczeniowemu)

ZAWIESZENIE KARNETU (zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. 5) 20 zł

(za każdy 30-dniowy okres zawieszenia)

 

OPŁATY DODATKOWE

KARTA KLUBOWA LUB DUPLIKAT KARTY 10 zł
KŁÓDKA 20 zł
UDOSTĘPNIENIE KODU QR LUB KARTY OSOBOM TRZECIM 250 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za jeden okres rozliczeniowy) 10 zł
MONIT (w przypadku zadłużenia obejmującego opłatę za więcej niż jeden okres rozliczeniowy) 20 zł
OPASKA MAGNETYCZNA – KAUCJA 20 zł

 

1) Do momentu utraty członkostwa wynikającego z Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. lub zmiany rodzaju Karnetu zakupionego do 30 lipca 2023 r. na Karnet z aktualnej oferty Fitness Platinium gwarancja stałej ceny obowiązuje na dotychczasowych zasadach.

2) OPEN 12 PLUS – po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Od tego czasu płatności są miesięczne w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnym na dzień automatycznego przedłużenia.

3) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN SAMOODNAWIALNEGO możliwe jest na miesiąc kalendarzowy lub ich wielokrotność. Zawieszenia można dokonać do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, który ma zostać objęty zawieszeniem.

4) ZAWIESZENIE KARNETU OPEN 12 PLUS możliwe jest na okres miesiąca lub ich wielokrotności maksymalnie 3 razy w okresie obowiązywania Karnetu OPEN 12 PLUS przed jego przekształceniem w umowę na czas nieokreślony (tak aby łączny okres zawieszenia w tym czasie nie przekraczał 3 miesięcy). Po przekształceniu się w umową na czas nieokreślony zawieszenie Karnetu OPEN 12 PLUS możliwe jest dowolną ilość razy.

5) ZAWIESZENIE KARNETU zakupionego do dnia 30 lipca 2023 r. możliwe jest w każdym czasie w trakcie okresu obowiązywania Karnetu.

HALF OPEN BASIC – W ramach karnetu możesz wejść do każdego klubu Fitness Platinium od jego otwarcia do godz. 16:00.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – opłata administracyjna, którą ponosi Klient, w związku z przypisaniem członkostwa.

KARNET OPEN 3 DNI ważny jest do końca trzeciego dnia licząc od dnia jego aktywacji. Uprawnia do wejścia do każdego klubu Fitness Platinium.