Fundusze europejskie

Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pod tytułem „Dotacja na kapitał obrotowy dla Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 100.939,53 zł.

 

new-project-3

# #