Cennik

 

SUMMER SALE
>> KARNET OPEN 49 zł/30 dni* <<
>> KARNET OPEN 39 zł/30 dni** <<

Karnet do wszystkich klubów Cena
OPEN (30 dni) 109 zł*
HALF OPEN (30 dni) 69 zł*
KARNET DO JEDNEGO KLUBU    CENA
OPEN Al. Pokoju 16 (30 dni) 69 zł*
OPEN Bratysławska (30 dni) 69 zł*
USŁUGI DODATKOWE CENA
Jednorazowe wejście 19 zł
Zawieszenie karnetu (30 dni) 20 zł
Wydanie duplikatu karty 10 zł

* Przy regularnym odnawianiu ważności karnetu co 30 dni, promocyjną cenę możesz zachować aż do 30 września 2019 r.!  Promocja skierowana jest do byłych, obecnych i nowych Klientów Fitness Platinium.

** Karnet OPEN dostępny jest już za 39 zł/30 dni, przy płatności z góry za 180 dni (234 zł)! Promocja skierowana jest tylko do nowych Klubowiczów.


⇒ Kup karnet ONLINE już teraz! Kliknij! ⇐

UWAGA! Cena za karnet OPEN dla Klientów, którzy nabyli te karnety przed 1.09.2018, pozostaje bez zmian (tj. 89 zł lub 99 zł), pod warunkiem zachowania ciągłości karnetu, czyli odnawiania go co 30 dni. 

Cena za karnet OPEN Bratysławska dla Klientów, którzy nabyli ten karnet przed 1.09.2018, pozostaje bez zmian (tj. 59 zł), pod warunkiem zachowania ciągłości karnetu, czyli odnawiania go co 30 dni.

*Nowi Klienci zobowiązani są do wniesienia JEDNORAZOWEJ OPŁATY AKTYWACYJNEJ w wysokości 30 zł. Klient korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu wnosi JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ AKTYWACYJNĄ w wysokości 40 zł. Każdy nowy Klient otrzymuje kartę magnetyczną oraz kłódkę (ilość kłódek jest ograniczona). 

Karnet HALF OPEN uprawnia do korzystania ze wszystkich klubów bez ograniczeń ilościowych. Klubowicz posiadający karnet HALF OPEN może wejść do Klubu od otwarcia do godziny 16.00 i pozostać w nim aż do zamknięcia.

Karnet OPEN Bratysławska obowiązuje tylko w klubie Fitness Platinium Bratysławska 4. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu bez limitu czasowego.

Karnet OPEN Al. Pokoju 16 obowiązuje tylko w klubie Fitness Platinium Al. Pokoju 16. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu bez limitu czasowego

Tylko do 25.06 włącznie, możesz korzystać z Fitness Platinium Wadowicka 6 i Fitness Platinium Mogilska 97.


GWARANCJA STAŁEJ CENY obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni (dotyczy to również Klientów, którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji). Klubowicz, który przerwał ciągłość zobowiązany jest do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Klient korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu wnosi opłatę administracyjną w wysokości 40 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Każdorazowe przerwanie ciągłości karnetu w przyszłości skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty administracyjnej.

ZAWIESZENIE KARNETU możliwe jest na okres równy 30 dni. Zawieszenia można dokonać wielokrotnie. Każde 30-dniowe zawieszenie to koszt 20 zł. Zawieszenia można dokonać wyłącznie w trakcie obowiązywania bieżącego karnetu. Zawieszenie liczone jest zawsze od nowego okresu rozliczeniowego. Pozwala zachować ciągłość i stałą cenę w kolejnym miesiącu. W ramach karnetu HALF OPEN, Klient musi wejść do klubu przed godziną 16:00, jednak może zostać aż do jego zamknięcia.

ZMIANA RODZAJU KARNETU  (karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie, bądź karnetu HALF OPEN na karnet OPEN Bratysławska i odwrotnie, bądź karnetu OPEN na karnet OPEN Bratysławska i odwrotnie, bądź karnetu HALF OPEN na karnet OPEN Al. Pokoju 16 i odwrotnie, bądź karnetu OPEN na karnet OPEN Al. Pokoju 16 i odwrotnie, bądź karnetu OPEN Bratysławska na karnet OPEN Al. Pokoju 16 i odwrotnie) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. Klient zmieniający, zgodnie ze zdaniem poprzednim tj. ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu, rodzaj karnetu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty administracyjnej, która nie jest pobierana wyłącznie gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu.

W klubie szafki zamykane są na kłódki o wymiarach 4-8 mm. Przy zakładaniu karnetu, jak i każdorazowym wykupieniu jednorazowego wejścia, wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.