Administrator IT

Kraków, Centrala - IT

Administrator IT
Praca w biurze w Krakowie

DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻEĆ

 • Techniczne wsparcie dla zespołu biurowego
 • Dobór rozwiązań i produktów optymalnych dla potrzeb pracowników biura
 • Wsparcie przy instalacji oprogramowania i konfiguracji sprzętu
 • Pierwsza linia wsparcia dla pracowników firmy
 • Administracja systemem Comarch ERP Optima
 • Przygotowywanie nowych stanowisk pracy
 • Administracja serwerami oraz siecią IT
 • Zarządzanie sprzętem IT
 • Bieżąca współpraca ze wszystkimi kontrahentami w obszarze IT
 • Udział w projektach IT
 • Planowanie oraz rozwój infrastruktury IT
 • Administracja i utrzymanie powierzonych usług i systemów
 • Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych
 • Współudział w tworzeniu procedur operacyjnych oraz planów awaryjnych
 • Rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością systemów

 

OCZEKUJEMY

 

 • Minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą serwerowo – sieciową
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem sieci LAN/Wi-Fi
 • Dobra znajomość serwerów i usług Microsoft Windows
 • Doświadczenie w zarządzaniu Active Directory
 • Umiejętność pisania skryptów automatyzujących procesy na systemach Windows
 • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka lub pokrewne)
 • Mile widziana znajomość rozwiązań do monitorowania systemów i usług
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie administracji serwerami i siecią IT
 • Znajomość DHCP, Active Directory, DNS, LDAP, PowerShell, GPO
 • Wiedza z zakresu obsługi Office365
 • Praktyczna znajomość systemu Windows Server na poziomie administracji
 • Znajomość platform wirtualizacji VMware
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych sieciami, administracją lub bezpieczeństwem systemów IT
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Samodzielność w działaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Sumienność i staranność w realizacji powierzonych zadań

 

OFERUJEMY

 

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • przyjazną atmosferę w młodym zespole
 • atrakcyjny pakiet benefitów

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 poz. 922.”

 

Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV zgody o treści jak poniżej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Just Fit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000598055, NIP: 6772397822 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Just Fit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598055 (dalej jako: „Administrator”).

W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator prosi o kontakt na adres siedziby: Just Fit Sp. z o.o., ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (w przypadku umowy współpracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W przypadku zamieszczenia danych niewymaganych w ogłoszeniu, lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynikający z ogłoszenia, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt na adres siedziby: Just Fit Sp. z o.o., ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Aplikuj
Aplikuj
SMART PLATINIUM SP. Z O.O.
Fitness Platinium to prężnie rozwijająca się sieć fitness klubów. Mamy czternaście lat bogatego doświadczenia, kilkanaście placówek, tysiące metrów kwadratowych powierzchni i tysiące zadowolonych klientów.