Instruktor siłowni/trener personalny - cała sieć

Kraków

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, do krakowskich klubów Fitness Platinium poszukujemy osób na stanowisko:

Instruktor siłowni/trener personalny

Zadania:
– bezpośredni kontakt z klientem,
– przeprowadzanie krótkich zajęć zorganizowanych,
– przeprowadzanie treningów personalnych,
– układanie planów treningowych oraz planów dietetycznych.

Czego oczekujemy:
– certyfikatów ukończonych kursów i/lub szkoleń,
– doświadczenia w zawodzie,
– otwartości, uśmiechu, aktywnego podejścia do zadań,
– dyspozycyjności,
– odpowiedzialności,
– znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
– pracę w młodym, energicznym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie,
– możliwość rozwoju,
– odpowiedzialną pracę pełną wyzwań,
– bezpłatne korzystanie z klubu fitness,
– pracę zmianową
– atrakcyjne wynagrodzenie.

Jeżeli sport jest Twoją pasją, interesujesz się zdrowym trybem życia i chcesz dzielić się swoją wiedzą z innymi, złóż aplikację już dziś. Szukamy kobiet i mężczyzn nastawionych na długotrwałą współpracę – dołącz do naszego zespołu!

W zgłoszeniu prosimy o przesłanie CV.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec kandydata jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. W przypadku zamieszczenia danych niewymaganych w ogłoszeniu, lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi administracyjne, kadrowe, HR, operacyjne oraz IT.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z iod@fitnessplatinium.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Aplikuj
Aplikuj
Platinium Wellness Sp. z o.o.
Fitness Platinium to prężnie rozwijająca się sieć fitness klubów. Mamy dziesięć lat bogatego doświadczenia, dziesięć placówek, tysiące metrów kwadratowych powierzchni i tysiące zadowolonych klientów.