Cennik

CENNIK STANDARDOWY

Karnet do wszystkich klubów Cena
Karnet zorganizowane zajęcia sportowe OPEN (30 dni) 119 zł*
Karnet zorganizowane zajęcia sportowe HALF OPEN (30 dni) 79 zł*
Karnet zorganizowane zajęcia sportowe OPEN 3-DNI 25 zł***
KARNET DO JEDNEGO KLUBU    CENA
OPEN Al. Pokoju 16 (30 dni) 79 zł*
USŁUGI DODATKOWE CENA
Zawieszenie karnetu (30 dni) 20 zł
Wydanie duplikatu karty 10 zł
Wejście jednorazowe 19 zł

⇒ Kup karnet ONLINE już teraz! Kliknij! ⇐

*Nowi Klienci zobowiązani są do wniesienia JEDNORAZOWEJ OPŁATY AKTYWACYJNEJ w wysokości 30 zł. Klient korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu wnosi JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ AKTYWACYJNĄ w wysokości 40 zł. Każdy nowy Klient otrzymuje kartę magnetyczną oraz kłódkę (ilość kłódek jest ograniczona).

**Powracający Klubowicz zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł.

***Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich otwartych klubów sportowych Fitness Platinium w Krakowie i jest ważny do końca trzeciego dnia, licząc od dnia jego aktywacji. Karnet możesz zakupić w recepcji klubu.

Karnet zorganizowane zajęcia HALF OPEN uprawnia do korzystania ze wszystkich klubów sportowych bez ograniczeń ilościowych. Klubowicz posiadający karnet zorganizowane zajęcia HALF OPEN może wejść do Klubu sportowego od otwarcia do godziny 16.00 i pozostać w nim aż do zamknięcia.

Karnet zorganizowane zajęcia OPEN Al. Pokoju 16 obowiązuje tylko w klubie sportowym Fitness Platinium Al. Pokoju 16. Uprawnia do korzystania z całej oferty tego klubu bez limitu czasowego


GWARANCJA STAŁEJ CENY obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu co 30 dni (dotyczy to również Klientów, którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji). Klubowicz, który przerwał ciągłość zobowiązany jest do wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Klient korzystający z alternatywnej metody wejścia do klubu sportowego wnosi opłatę administracyjną w wysokości 40 zł przy zakupie kolejnego karnetu. Każdorazowe przerwanie ciągłości karnetu w przyszłości skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty administracyjnej.

ZAWIESZENIE KARNETU możliwe jest na okres równy 30 dni. Zawieszenia można dokonać wielokrotnie. Każde 30-dniowe zawieszenie to koszt 20 zł. Zawieszenia można dokonać wyłącznie w trakcie obowiązywania bieżącego karnetu. Zawieszenie liczone jest zawsze od nowego okresu rozliczeniowego. Pozwala zachować ciągłość i stałą cenę w kolejnym miesiącu. 

ZMIANA RODZAJU KARNETU  (karnetu zorganizowane zajęcia sportowe HALF OPEN na karnet zorganizowane zajęcia sportowe OPEN i odwrotnie, bądź karnetu zorganizowane zajęcia sportowe HALF OPEN na karnet zorganizowane zajęcia sportowe OPEN Al. Pokoju 16 i odwrotnie, bądź karnetu zorganizowane zajęcia sportowe OPEN na karnet zorganizowane zajęcia sportowe OPEN Al. Pokoju 16 i odwrotnie) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. Klubowicz zmieniający, zgodnie ze zdaniem poprzednim tj. ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu, rodzaj karnetu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty administracyjnej, która nie jest pobierana wyłącznie gdy zmiana ta następuje z wykorzystaniem Portalu dla Klienta i o ile zmiana nastąpi w okresie trwania aktywności Karnetu.

W klubie szafki zamykane są na kłódki o wymiarach 4-8 mm. Przy zakładaniu karnetu, jak i każdorazowym wykupieniu jednorazowego wejścia, wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

# #